โรงเรียนร่มไม้

โรงเรียนมาตรฐานสากล

เตรียมอนุบาล - ประถมศึกษา

ด่วน! สมัครเรียนวันนี้

แบ่งจ่าย 0% ได้นาน 3 เดือน

เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

COVID-19 Update


 COVID-19 Update
จากสถานการณ์ปัจจุบันทางโรงเรียนร่มไม้ได้เตรียมการเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ไว้พร้อมเแล้ว เราคาดว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดการเรียนการสอนแบบปกติได้ในวันเปิดเทอมโดยทางโรงเรียนได้วางมาตรการเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองทุกคนตาม แนวปฏิบัติการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมในอีกหลายด้านอาทิ ติดตั้งเครื่องพ่นหมอกฆ่าเชื้อประจำห้องเรียนอาคารอนุบาลทุกห้อง, ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในทุกห้องเรียน, จัดทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ทั้งโรงเรียนภายในสัปดาห์แรกก่อนเปิดทอม, เปลี่ยนระบบการรับนักเรียนจาก Finger Scan เป็นแบบ Contactless, ยกเลิกการใช้แบบฟอร์มกระดาษเปลี่ยนมาใช้ Online Form แทนทั้งหมด, เอกสารและข่าวสารจากโรงเรียนส่งถึงผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์, การรับชำระเงินแบบ Cashless, Contactless (payWave) และ Online Payment, ระบบบริหารจัดการทั้งหมดผ่านระบบ Cloud ซึ่งทำให้บุคลากรทุกคนสามารถทำงานได้ในทุกที่ทุกเวลาแม้อยู่ในสถานการณ์ล็อคดาวน์

ถึงแม้ว่าการเรียนผ่านระบบออนไลน์ไม่สามารถทดแทนการมาโรงเรียนของนักเรียนได้โดยเฉพาะในเด็กระดับปฐมวัยซึ่งต้องการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนนักเรียนในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งเด็กๆ ต้องมีโอกาสได้แสดงออก เคลื่อนไหวร่างกาย ได้ใช้ประสาทสัมผัส ซึมซับเรียนรู้และทดลองสิ่งต่างๆ จากสภาพแวดล้อมรอบตัว และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ครูทุกคนก็ได้เตรียมการสอนไว้พร้อมแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ปกครองทางโรงเรียนแนะนำว่าท่านยังไม่จำเป็นต้องเตรียมจัดหาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเรียนออนไลน์แต่อย่างใด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

สำหรับในช่วงปิดเทอมนี้เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท่านสามารถให้นักเรียนรับชมการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ผ่านทีวีดิจิตอลข่อง 37 – 45 เพื่อทบทวนหรือเสริมทักษะด้านวิชาการ และควรมอบหมายให้นักเรียนช่วยเหลือทำงานบ้านเพื่อเป็นการฝึกวินัยและความรับผิดชอบ ทั้งนี้เมื่อเปิดเทอมแล้วนักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้กับคุณครูตามหลักสูตรอย่างครบถ้วน

ผลสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนร่มไม้ มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดชลบุรี

*ปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมจำนวน 397 โรงเรียน

Talented Student


ด.ช.ไตรทศ อภิชนสุข

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ

ด.ช.พิสิษฐ์ บุญโสธรวัฒนา

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.ภัทรวินิษฐ์ สาระคุณ

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.ไตรทศ อภิชนสุข

สอบติดอันดับที่ 1 ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

อ่านเพิ่มเติม

BEST PRACTICE AWARD

โรงเรียนร่มไม้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาปฐมวัย

About


About About About
โรงเรียนร่มไม้ก่อตั้งในปีพ.ศ.2539 เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน โดยจัดการศึกษาแนวเตรียมความพร้อมในรูปแบบสองภาษา (Bilingual) สำหรับระดับอนุบาล และเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการในรูปแบบภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English*) สำหรับระดับประถมศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีครูต่างชาติประจำห้อง สัดส่วนจำนวนครูต่อนักเรียนได้มาตรฐานสามารถดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมห้องเรียนห้องประกอบครบครันซึ่งติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องอาทิเช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องยิม สระว่ายน้ำอนุบาล/ประถม สนามเด็กเล่น สนามกีฬาในร่ม/กลางแจ้ง อาคารสถานที่ออกแบบเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักเรียนและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ที่จอดรถกว้างขวางเพิ่มความสะดวกสบายในการรับส่ง

Curriculum


Pre-K

เตรียมอนุบาล เน้นการดูแลที่ใกล้ชิด โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม

Kindergarten

อนุบาล เตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้าน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

Primary

ประถมศึกษา เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ รู้จักแก้ไขปัญหา ส่งเสริมความกล้าคิด กล้าแสดงออก

เรียนรู้เพิ่มเติม

Events


Calendar


Contact


  • โรงเรียนร่มไม้ 299/26 ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  • 098-4567111
  • 098-4567222
  • office@rommai.com
  • เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ