สิทธิพิเศษ! สำหรับนักเรียนสมัครใหม่ภาคเรียนที่ 2/2565 รับทุนการศึกษา ใช้เป็นส่วนลดค่าลงทะเบียน 10,000 บาท  เตรียมและอนุบาล 1 รับเพิ่ม ฟรีแคมป์ปรับตัวนักเรียนใหม่ มูลค่า 4,000 บาท