สิทธิพิเศษ! สำหรับนักเรียนสมัครใหม่ภาคเรียนที่ 1/2565 และชำระเงินภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 *ทุกระดับชั้น รับทุนการศึกษา ใช้เป็นส่วนลดค่าสมัครเรียน13,000 บาท *เตรียมและอนุบาล 1 รับเพิ่ม ฟรี!แคมป์ปรับตัวนักเรียนใหม่ 4,000 บาท