สิทธิพิเศษ! สำหรับนักเรียนสมัครใหม่ภาคเรียนที่ 1/2566 รับทุนการศึกษา ใช้เป็นส่วนลดค่าลงทะเบียน 10,000 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินผ่าน QR Code ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566