สิทธิพิเศษ! สำหรับนักเรียนสมัครใหม่ภาคเรียนที่ 1/2567 ทุกระดับชั้น รับทุนการศึกษา ใช้เป็นส่วนลดค่าลงทะเบียน 5,000 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินผ่าน QR Code ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567