สิทธิพิเศษ! สำหรับนักเรียนสมัครใหม่ภาคเรียนที่ 2/2566 รับทุนการศึกษา ใช้เป็นส่วนลดค่าสมัครเรียนรวม 13,000 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินผ่าน QR Code ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2566