ด.ช.ไตรทศ อภิชนสุข

สอบติดอันดับที่ 1 ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง