โรงเรียนร่มไม้ได้รับเกียรติบัตรผลทดสอบ O-NET สูงสุด


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

โรงเรียนร่มไม้ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดชลบุรี โดย อ.จันทนา สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนรับเกียรติบัตรจากนายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี


  • วันที่: 24/05/2019 09:30
  • สถานที่ตั้ง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (แผนที่)