โรงเรียนร่มไม้รับเกียรติบัตรผลสอบคณิตศาสตร์ O-NET คะแนนเต็ม 100


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

โรงเรียนร่มไม้ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา ทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดย อ.จันทนา สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนรับเกียรติบัตรจากนายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี


  • วันที่: 22/08/2019 09:00
  • สถานที่ตั้ง: สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (แผนที่)