โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

เทศบาลเมือบ้านสวนจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษา โดยวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข ได้มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า, เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนร่มไม้ พร้อมจัดกิจกรรมสาธิตการล้างมือและการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


  • วันที่: 03/07/2020 09:00
  • สถานที่ตั้ง: Rommai School (แผนที่)