แบ่งปันน้ำใจเนื่องในวันลอยกระทง


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

อ.ทิวาพร เรืองวรดากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนร่มไม้ เป็นตัวแทนมอบขนมให้แก่ผู้พิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่นำขนมมาร่วมในงานวันลอยกระทง และขออนุโมทนาบุญกุศลการแบ่งปันในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านผู้ปกครองและครอบครัวมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง คิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังดั่งที่ตั้งใจทุกประการค่ะ


  • วันที่: 11/11/2019 14:00
  • สถานที่ตั้ง: สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (แผนที่)