เทศบาลเมืองบ้านสวนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา เทศบาลเมืองบ้านสวนได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อดังกล่าวในโรงเรียนร่มไม้


  • วันที่: 16/03/2020 13:30
  • สถานที่ตั้ง: โรงเรียนร่มไม้ (แผนที่)