เทศบาลนครนครราชสีมา ศึกษาดูงานโรงเรียนร่มไม้


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จากเทศบาลนครนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน บริหารจัดการโรงเรียนร่มไม้ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา โดย อ.จันทนา สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงเรียน


  • วันที่: 19/12/2019 13:00
  • สถานที่ตั้ง: โรงเรียนร่มไม้ (แผนที่)