อบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ


ขอ ลงทะเบียนแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่ครูและนักเรียน โดยทีมวิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี


  • วัน: 13/06/2018 09:00
  • สถานที่ตั้ง: โถงอาคารอนุบาล ลานจอดรถ