พิธีไหว้ครู


ขอ ลงทะเบียนแล้ว

อ.จันทนา สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นได้เกรดเฉลี่ย 4.0


  • วัน: 07/06/2018 09:00
  • สถานที่ตั้ง: โถงอาคารอนุบาล