ผู้ปกครองและนักเรียน ป.4 - ป.6 อบรม DQ Program


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่พ่อแม่และคุณครูต้องมี Tools ที่ดีเพื่อใช้สอนเด็กๆ ให้รู้วิธีใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ รู้จักวางตัวในสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม รวมถึงรู้เท่าทันความเสี่ยงและอันตรายในโลกออนไลน์ DQ Program คือ Tools ที่ถูกออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะและความฉลาดด้านดิจิทัล (Digital Intelligent Quotient) ให้กับเด็กๆ วัย 8-12 ปี โดยทีมงานนักวิชาการจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้รับความเชื่อถือและถูกนำไปใช้สอนเยาวชนในประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก ความฉลาดทางดิจิทัลไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเด็กๆ ยุคใหม่ แต่เป็นเรื่องของเหล่าคุณครู และคุณพ่อคุณแม่ด้วย ซึ่งทั้งสองฝ่ายควรช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ก้าวเข้าสู่ยุค Digital Disruption ร่วมกัน ด้วยความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนร่มไม้ ร่วมกับ AIS และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดอบรมหลักสูตร “DQ Program” ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


  • วันที่: 05/09/2019 08:30 - 06/09/2019 15:30
  • สถานที่ตั้ง: โรงเรียนร่มไม้ (แผนที่)