ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการรถไฟความเร็วสูง


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

อ.จันทนา สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงสุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา


  • วันที่: 20/06/2018 09:00
  • สถานที่ตั้ง: โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน (แผนที่)