บริจาคเงินให้แก่สภากาชาดไทยและมูลนิธิเด็กโสสะ


ขอ ลงทะเบียนแล้ว

อ.จิรพงษ์ กีระสุนทรพงษ์ ประธานกรรมการโรงเรียน บริจาคเงินให้แก่สภากาชาดไทยและมูลนิธีเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เ ป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ในงานแสดงภาพวาด ART for Everyone โดยรับมอบภาพวาดรูปรถเฟอร์รารี่จากคุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ผู้วาดภาพและเหรัญญิกมูลนิธิเด็กโสสะ


  • วัน: 17/06/2018 11:30
  • สถานที่ตั้ง: ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ (แผนที่)