นิสิตแพทย์ ร.พ.ชลบุรี ศึกษาดูงานระบบการดูแลสุขภาพของเนอร์สเซอรี่เด็กเล็ก


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนร่มไม้ เรื่อง Child Welfare Services for Abandoned Children และ Day Care Nursery for Children of Working Family ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 โดยมี อ.จันทนา สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มไม้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวแก่คณะนิสิตแพทย์ นอกจากนี้นิสิตแพทย์ได้แสดงละครเวทีเรื่อง “โรคไข้เลือดออก” เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับนักเรียนอนุบาล ที่เวทีโถงอนุบาล


  • วันที่: 02/09/2019 08:30
  • สถานที่ตั้ง: โรงเรียนร่มไม้ (แผนที่)