นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สงครามเกาหลี และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

  • วันที่: 12/02/2019 09:30
  • สถานที่ตั้ง: ค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ (แผนที่)