ติดตั้งเครื่องกรองอากาศ Amway ใหม่ในทุกห้องเรียน


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

ปัจจุบันด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้มลภาวะในอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่สูงขึ้นมากจนบางวันถึงขั้นที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ซึ่งการเรียนในห้องเรียนปรับอากาศก็ช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหามลพิษไปได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนยังเพิ่มความมั่นใจในการดูแลนักเรียนด้วยการจัดซื้อเครื่องกรองอากาศ Atmosphere Sky จากบริษัท Amway จำนวน 16 เครื่อง เพื่อติดตั้งในห้องเรียนทุกห้องตั้งแต่ขั้นเตรียมอนุบาลถึงประถม 6 เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กๆ ทุกคน


  • วันที่: 23/01/2020 16:52
  • สถานที่ตั้ง: อาคารอนุบาลและอาคารประถม (แผนที่)