คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ศึกษาดูงานโรงเรียนร่มไม้


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร จากโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานโรงเรียนร่มไม้ ในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนระดับอนุบาลและประถม


  • วันที่: 20/02/2019 09:00
  • สถานที่ตั้ง: โรงเรียนร่มไม้ (แผนที่)