คณะครูโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยาศึกษาดูงาน


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

คณะครูจากโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนร่มไม้


  • วันที่: 01/08/2018 00:00
  • สถานที่ตั้ง: โรงเรียนร่มไม้ (แผนที่)
  • ข้อมูลเพิ่มเติม: ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1