กิจกรรมแห่เทียนพรรษา


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลอนุบาล 3 เป็นตัวแทนนักเรียน นำเทียนพรรษาและเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดอรัญญิกาวาส และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี


  • วันที่: 11/07/2019 10:00
  • สถานที่ตั้ง: วัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) (แผนที่)