กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนร่มไม้ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562


  • วันที่: 09/08/2019 09:00
  • สถานที่ตั้ง: โถงอาคารอนุบาล (แผนที่)