กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทางโรงเรียนได้กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" โดยประธานในพิธี อ.จันทนา สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 พิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” (Big Cleaning Day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว


  • วันที่: 31/05/2019 09:00
  • สถานที่ตั้ง: โถงอาคารอนุบาล (แผนที่)