กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนร่มไม้ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562


  • วันที่: 26/07/2019 09:00
  • สถานที่ตั้ง: โรงเรียนร่มไม้ (แผนที่)
  • ข้อมูลเพิ่มเติม: โถงอาคารอนุบาล