กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2019


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

โรงเรียนร่มไม้ได้จัดกิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2019 ในหัวข้อ "เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง" ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 โดยจัดให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมครบทั้ง 4 ฐาน (11 กิจกรรม) ตามแนวทางของโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองมาเป็น Staff ในทุกๆ กิจกรรม


  • วันที่: 30/08/2019 09:00
  • สถานที่ตั้ง: อาคารอนุบาล (แผนที่)