กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือศึกษาดูงานโรงเรียนร่มไม้


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายการศึกษายมเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 90 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนร่มไม้เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประถมศึกษา และการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562


  • วันที่: 20/09/2019 08:30 - 20/09/2019 11:00
  • สถานที่ตั้ง: โรงเรียนร่มไม้ (แผนที่)